MENU GŁÓWNE
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
PROGRAMY, W KTÓRYCH UCZESTNICZYMY
KONKURS "LUBELSZCZYZNA - MOJA MAŁA OJCZYZNA"
10 LAT GIMNAZJUM
PRZYDATNE LINKI

10 – lecie Gimnazjum Publicznego w Suścu  

 

We wrześniu 2009 roku minęło 10 lat od utworzenia w budynku Szkoły Podstawowej – Gimnazjum Publicznego w Suścu.

Trzeci etap edukacyjny powstał w 1999 roku na bazie 6–letniej szkoły podstawowej i trwa trzy lata. Powołano nowego dyrektora, zatrudniono nowych nauczycieli. Zaczęli uczęszczać pierwsi uczniowie z okolicznych szkół podstawowych: Łosińca, Paar, Kunek, Oseredka i Grabowicy. Utworzono cztery oddziały, w tym jeden jako zamiejscowy przy Szkole Podstawowej w Łosińcu. Taka sytuacja nie sprzyjała integracji środowiska uczniowskiego, dlatego w kolejnym roku nauki, dzięki staraniom dyrektora szkoły Pani Danuty Marczewskiej, wszystkie klasy tegoż gimnazjum umieszczono w jednym budynku.

Rozwijała się baza dydaktyczna szkoły. Powstało nowe skrzydło gimnazjum. Odremontowano „stary budynek”. Umożliwiło to powstanie ciekawego kompleksu z obiektami sportowymi.

W roku 2002 uchwałą Rady Gminy w Suścu powołano Zespół Szkół Publicznych w Suścu, w skład którego weszły: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne. Dyrektorem została Pani Barbara Żelasko, wicedyrektorem Pan Andrzej Rojek. 

Gimnazjum uczy i wychowuje rokrocznie ponad 200 uczniów, zatrudnia ponad 20 nauczycieli i 2 pracowników obsługi.

Szkoła współpracuje z różnymi instytucjami i szkołami na terenie gminy, powiatu, województwa, a także od 7 lat z Gimnazjum Średnim w Rawie Ruskiej na Ukrainie. Uczniowie uczą się dwóch języków obcych: języka angielskiego i języka niemieckiego, które wykorzystują na bieżąco, gdyż uczestniczyli w latach 2000-2003 w polsko – niemieckiej wymianie młodzieży, a od 2003 roku w polsko- ukraińskiej.

Młodzież gimnazjalna uczestniczy w przeróżnych projektach, realizuje własne zadania w ramach autorskich projektów współfinansowanych przez różne instytucje przy współudziale Wójta Gminy Susiec. Gimnazjaliści biorą udział w licznych konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych i innych.

Szkoła w swej 10–letniej historii może poszczycić się dużą liczbą finalistów i laureatów szczebli powiatowych i wojewódzkich konkursów wiedzy przedmiotowej organizowanych przez Lubelskie Kuratorium Oświaty i  pod patronatem UMCS „Zagimak”:

Rok szkolny: 2003 / 2004

§  Laureat Konkursu Matematycznego ,,Zagimak” – Artur Uchman;

§  Finalistka  Konkursu Matematycznego „Zagimak” –Natalia Koper;

Rok szkolny 2004/2005

§  Finalista Konkursu Krasomówczego – Katarzyna Wyłupek;

§  I miejsce w Powiecie w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym.

Rok szkolny 2005/2006

§  Finalistki Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego – Katarzyna Wyłupek, Marta Bondyra;

§  Laureatka  Konkursu Krasomówczego - Katarzyna Wyłupek;

§  Laureatka  Konkursu Polonistycznego - Katarzyna Wyłupek;

§  Laureatka  Konkursu Czytelniczego - Katarzyna Wyłupek;

§  Finalistka w Diecezjalnym Konkursie Wiedzy o Biblii – Magdalena Jarosz;

§  Finalistki w Powiatowym Konkursie Ortograficznym – Maja Bartoszek, Katarzyna Skroban, Kinga Fanfara;

§  I miejsce w Powiecie w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym.

Rok szkolny 2006/2007

§  Laureatka Konkursu Matematycznego „Zagimak” – Anna Mielniczek;

§  Finalistka konkursu Matematycznego „Zagimak” – Katarzyna Widłak;

§  Finalistka Konkursu Diecezjalnego Wiedzy o Biblii i Historii Kościoła- Anna Mielniczek;

§  I miejsce drużyny w Powiecie w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym;

§  II miejsce drużyny w Finale Wojewódzkim Ogólnopolskiego Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym we Włodawie.

Rok szkolny 2007/2008

§  Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego – Anna Mielniczek;

§  Finalistki Konkursu Krasomówczego – Maja Bartoszek i Karolina Skiba;

§  Finalistka Diecezjalnego Konkursu Wiedzy o Biblii i Historii Kościoła – Anna Mielniczek;

§  I miejsce (indywidualne) w Powiecie w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym- Michał Malec.  

Rok szkolny 2008/2009

§  Laureatka Konkursu Chemicznego – Karolina Widłak;

§  Finalistki Konkursu Matematycznego „Zagimak” – Anna Mielniczek, Katarzyna Widłak;

§  Finalista w Konkursie Krasomówczym – Arkadiusz Borowiec;

§  Finalistki w Konkursie Wiedzy o Historii i Kulturze Świata Antycznego-Wioletta Pyć, Anna Szabat

§  Laureaci Diecezjalnego Konkursu Wiedzy o Biblii i Historii Kościoła – Anna Mielniczek, Wioletta Pyć, Arkadiusz Borowiec;

§  I miejsce indywidualne w Powiecie w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym – Urszula Łukasz;

§  I miejsce drużyny w Powiecie w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym;

§  I miejsce indywidualne w Finale Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Dębowej Kłodzie- Urszula Łukasz.

 

Szkoła prowadzi w szerokim zakresie edukację ekologiczną, regionalną, prozdrowotną, czytelniczo – medialną. Wielką wagę przywiązuje się do znajomości tradycji, kultury i historii własnego regionu.

 Grono pedagogiczne wraz z uczniami podejmuje wiele inicjatyw po to, by nauka była przyjemnością.

Placówka posiada dobrze wyposażoną bibliotekę, centrum multimedialne ze stałym dostępem do Internetu i 2 nowoczesne pracownie komputerowe.

Gimnazjum to nie tylko nowe mury, ale przede wszystkim uczniowie (bo to oni są najważniejsi), nauczyciele, rodzice uczniów i ci, którzy nas wspomagają i dzielą się wiedzą.

Przez 10 lat pracy w tej placówce wiele się zmieniło ale uczniowie pozostali tacy sami: otwarci,  ciekawi życia i nowej wiedzy.

11 lutego 2010 roku w Gimnazjum Publicznym w Suścu odbyły się obchody 10–lecia szkoły. Z tej okazji przygotowano specjalny program jubileuszowy, który rozpoczął się Mszą Świętą w Kościele pod wezwaniem św. Jana Nepomucena w Suścu sprawowaną w intencji całej szkolnej społeczności.

Po Mszy Świętej zaproszeni goście, uczniowie i ich rodzice, dyrekcja, nauczyciele udali się do Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu na oficjalne uroczystości jubileuszowe. Gimnazjaliści zaprezentowali w „magicznym skrócie” najważniejsze osiągnięcia i wydarzenia z życia szkoły, historię szkoły i pracę uczniów i ich nauczycieli.

Nasze świętowanie zechcieli dzielić z nami uczniowie i ich rodzice, zaproszeni goście, wśród których byli nauczyciele uczący tu w latach 1999–2009, nauczyciele z zaprzyjaźnionych szkół, przedstawiciele organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny, starostwa powiatowego, nadleśnictwa, policji, straży granicznej, straży pożarnej,  biblioteki publicznej i inni.

Pani Dyrektor Barbara Żelasko podziękowała za owocną pracę i trud byłym i obecnym nauczycielom i pracownikom obsługi.

Wiele ciepłych słów, serdecznych życzeń, podziękowań usłyszeliśmy od Pani Bronisławy Łagowskiej – byłej nauczycielki gimnazjum oraz zastępcy przewodniczącego Rady Rodziców Pana Krzysztofa Malca. Do podziękowań dołączyli się: Wójt Gminy Susiec Pan Franciszek Kawa, przewodniczący Rady Gminy w Suścu Pan Zbigniew Naklicki, wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego Pan Janusz Wójtowicz, dyrektor Wydziału Oświaty w Tomaszowie Lub. Pan Mieczysław Watrak, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie Pani Barbara Krawczyk, wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Rykach Pani Ewa Stonia, nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów Pan Leszek Dmitroca, dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suścu Pani Mirosława Malicka, pełniący obowiązki dyrektora GOK-u w Suścu Pan Grzegorz Bukała. W zastępstwie Pana posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Wojciecha Żukowskiego głos zabrał Pan Krystian Kłoczkowski.

Po uroczystej akademii i wystąpieniach okolicznościowych, wszyscy uczestnicy mogli zwiedzić szkołę, obejrzeć wystawy i kroniki szkoły oraz wpisać się do Księgi Pamiątkowej. Obchody zakończył uroczysty poczęstunek przygotowany przez rodziców.

 

Stanisława Pogudz

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )